0950 44 66 66 info@mtmreality.sk
 78,700
Lipník - rodinný dom | dobrovoľná dražba | Imagination s.r.o.

Lipník – rodinný dom

Predmet dražby: rodinný dom, Lipník 43, okres Prievidza, SR.

Miesto konania dražby: Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR.

Dátum a čas konania dražby: 10. februára 2022 o 10:00 hod.

Opakovanie dražby: prvé kolo kolo

Najnižšie podanie: 78.700 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 5.000 EUR (Účet: SK62 8330 0000 0050 6070 8003 pod VS 072021)

Prvá obhliadka: 01. 02. 2022 o 15:00 hod. (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 56 00 50)

Druhá obhliadka: 04. 02. 2022 o 15:00 hod. (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 56 00 50)

V prípade obhliadky volať 24 hodín vopred !!!

Zistiť viac

Druh nehnuteľnosti : Dom
Účel : Dražba
Stav : Čiastočná rekonštrukcia
Cena :  78,700
Krajina : Slovensko
Kraj : Trenčiansky kraj
Mesto/Obec : Lipník
PSČ : 972 32
Adresa : Lipník 43
ID číslo : 10570

Vnútorná štruktúra

Počet kúpeľní : 3

Mapa

Marcel Bohunský

Súhlasím so spracovaním uvedených údajov.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms