0950 44 66 66 info@mtmreality.sk
 61,500
Radošina-Bzince - rodinný dom | dobrovoľná dražba | Imagination s.r.o.

Radošina – rodinný dom

Predmet dražby: rodinný dom, Radošina-Bzince 47, SR.

Miesto konania dražby: Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR.

Dátum a čas konania dražby: 30. novembra 2021 o 11:00 hod.

Opakovanie dražby: prvé kolo

Najnižšie podanie: 61.500 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 5.000 EUR (Účet: SK62 8330 0000 0050 6070 8003 pod VS 022021)

Prvá obhliadka: 23.11. 2021 o 15:00 hod. (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 56 00 50)

Druhá obhliadka: 26.11. 2021 o 15:00 hod. (obhliadka na čísle 0950 44 66 66, 0905 56 00 50)

V prípade obhliadky volať 24 hodín vopred !!!

Zistiť viac

Druh nehnuteľnosti : Dom
Účel : Dražba
Stav : Pôvodný stav
Cena :  61,500
Krajina : Slovensko
Kraj : Nitriansky kraj
Mesto/Obec : Radošina
PSČ : 956 05
Adresa : Bzince 47
ID číslo : 10516

Vnútorná štruktúra

Počet kúpeľní : 1

Prílohy

Mapa

Marcel Bohunský

Súhlasím so spracovaním uvedených údajov.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms