0950 44 66 66 info@mtmreality.sk

Často kladené otázky

Čo vybavuje realitná kancelária pri prevode nehnuteľností?

Naša realitná kancelária vypracuje kúpnu zmluvu, návrh na vklad, uskutoční prípadný prevod u správcu bytového domu. Všetky poplatky spojené s katastrálnym konaním sú hradené realitnou kanceláriou.

Pomôže Vaša spoločnosť pri vybavení hypotekárneho úveru?

Spolupracujeme s finančnými poradcami, ktorí prednostne a profesionálne pomôžu pri vybavení hypotekárneho úveru. Navrhnú konkrétne riešenie pre klienta s ohľadom na jeho finančné možnosti.

Zabezpečíte znalca ak treba oceniť nehnuteľnosť?

Áno, realitná kancelária zabezpečuje súdneho znalca z odboru oceňovania nehnuteľnosti a za podmienky, že klient o to požiada.

Zabezpečí realitná kancelária právne služby pri prevode nehnuteľnosti?

Naša realitná kancelária má vlastnú právnu kanceláriu, ktorá zabezpečuje:

  • vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy,
  • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,
  • vysporiadanie vlastníckych práv pri prevode pozemkov Slovenského pozemkového fondu Slovenskej republiky,
  • právne poradenstvo súvisiace s prevodom nehnuteľností v prípade neočakávaných právnych situácii.

Ak chcem ponúknuť realitnej kancelárii nehnuteľnosť na predaj musím uzatvoriť exkluzívnu zmluvu o sprostredkovaní nehnuteľnosti, t.j. výhradné zastúpenie?

Snažíme sa zmluvu s klientom dohodnúť na základe potrieb a jeho analýzy. Ak o to klient požiada, môže spoločnosť uzatvoriť exkluzívnu zmluvu, inak na tom netrváme. Je to však výhoda. Naša spoločnosť pracuje na dôvere medzi klientom a spoločnosťou. To znamená, všetky dohodnuté podmienky sú uvedené v zmluve o sprostredkovaní.

Aké sankcie ma postihnú, ak si predám nehnuteľnosť sám, i keď som podpísal zmluvu o sprostredkovaní s Vašou spoločnosťou?

Sankcie sa riadia v zmysle Všeobecných obchodných podmienky realitnej spoločnosti Imagination, spol. s r.o.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms