0950 44 66 66 info@mtmreality.sk
 259,000
Veľké Bielice - dom a prevádzková budova | Imagination s.r.o.

Partizánske – skladové priestory

Predmet dražby: Sklad s.č. 190

Partizánske-Veľké Bielice č. 190, okr. Partizánske


Opakovanie dražby: opakované kolo


Termín dražby: 11. októbra 2023 o 10:00 hod.

Miesto dražby: Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR


Najnižšie podanie: 207.000,00 €

Minimálne prihodenie: 1.000,00 €

Výška zábezpeky: 40.000,00 €

Účet: SK62 8330 0000 0050 6070 8003, VS 032023 Fio banka, a.s.


Prvá obhliadka: 3. októbra 2023, 10:00 hod.

Druhá obhliadka: 5. októbra 2023, 10:00 hod.


Kontakt: 0950 44 66 66, 0905 56 00 50

Záujem o obhliadku nahláste prosím 24 hodín vopred. Ďakujeme

Zistiť viac

Druh nehnuteľnosti : Skladové priestory
Účel : Dražba
Cena :  259,000
Krajina : Slovensko
Kraj : Trenčiansky kraj
Mesto/Obec : Partizánske
PSČ : 958 04
Adresa : Veľké Bielice 190
ID číslo : 10692

Prílohy

Marcel Bohunský

Súhlasím so spracovaním uvedených údajov.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms