0950 44 66 66 info@mtmreality.sk
 220,000
Veľké Bielice - dom a prevádzková budova | Imagination s.r.o.

Partizánske – rodinný dom

Dobrovoľná dražba: 02A/2023

Predmet dražby: Rodinný dom s.č. 252

Partizánske-Veľké Bielice č. 252, okr. Partizánske


Opakovanie dražby: opakované kolo


Termín dražby: 19. septembra 2023 o 10:00 hod.

Miesto dražby: Notársky úrad – Mgr. Martin Výskok, Februárová 153/3, Partizánske, SR


Najnižšie podanie: 220.000,00 €

Minimálne prihodenie: 1.000,00 €

Výška zábezpeky: 45.000,00 €

Účet: SK62 8330 0000 0050 6070 8003, VS 082021 Fio banka, a.s.


Prvá obhliadka: 12. septembra 2023, 10:00 hod.

Druhá obhliadka: 14. septembra 2023, 10:00 hod.


Kontakt: 0950 44 66 66, 0905 56 00 50

Záujem o obhliadku nahláste prosím 24 hodín vopred. Ďakujeme

Zistiť viac

Druh nehnuteľnosti : Dom
Účel : Dražba
Cena :  220,000
Krajina : Slovensko
Kraj : Trenčiansky kraj
Mesto/Obec : Partizánske
PSČ : 958 04
Adresa : Veľké Bielice 252
ID číslo : 10690

Prílohy

Marcel Bohunský

Súhlasím so spracovaním uvedených údajov.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms